Imieniny

21 Marca 2018
Środa
Imieniny obchodzą:
Benedykt, Filemon,
Lubomira, Mikolaj
Do konca roku zostalo 286 dni.
Szukaj
Home Strzegowa Historia i zabytki

Nasza wie pooona jest na terenie Jury Krakowsko-Czstochowskiej w ssiedztwie Doliny Wodcej. Przez wie przebiega turystyczny szlak Partyzantw Ziemi Olkuskiej. a obok wsi zielony szlak Jaskiniowcw.

Badania archeologincze prowadzone w minionych latach (w ktrych sam admin w modoci bra udzia ;-) odkrywaj wspania histori naszych ziem, a mianowicie:

 • ok. 500 tys. lat p.n.e. - jaskini Na Biniku zamieszkiwa czowiek przedneandertalski,

 • 80-40 tys. lat p.n.e. - przed jaskini na Biniku istniaa konstrukcja stanowica oson wejcia do jaskini w formie szaasu,

 • 40-10 tys. lat p.n.e. - znaleziska z grnego paleolitu na Grze Grodzisko Paskie,

 • 30 tys. lat p.n.e. - w Jaskini Jasnej odkryto lady bytnoci ludnoci kultury oryniackiej, midzy innymi znalelimy krzemienn siekier,

 • ok. 4.500 - 1.650 lat p.n.e. - przed jaskni na Biniku zamieszkiwaa ludno zaliczana do kultury pucharw lejkowatych za na G. Grodzisko Paskie zawdrowaa wyspecjalizowana grupa producentw wyrobw z kamienia,

 • ok. 1650 lat p.n.e. - przed jaskini na Biniku zamieszkiwaa ludno zaliczana do kultury ceramiki sznurowej,

 • ok. 1650-650 lat p.n.e. - lady pobytu ludzi przed jaskini na Biniku,

 • ok. 650-400 r. p.n.e. - na Biniku odkryto lady bytnoci ludw kultury uyckiej z okresu halsztackiego,

 • III-IV w. - obecno ludnoci kultury przeworskiej na Grodzisku Paskim i Grze Binik,

 • 2 po XIII w. - 1 po. XIV w. - w rejonie Smolenia i Strzegowej funkcjonowa silny system obronny w skad ktrego wchodziy zamek Smole, niedokoczone umocnienia na Skaach Zegarowych, domniemana fortyfikacja wieowa na Grze Binik i grodzisko na Grze Grodzisko Paskie. W 1 po. XIV w. wszystkie te budowle poza zamkiem w Smoleniu zostay unicestwione w wyniku poaru, prawdopodobnie penic wan rol podczas walk o tron krakowski midzy Wadysawem okietkiem a Wacawem czeskim w 1300 r. Najsilniejszym punktem obrony tego systemu by grd na grze Grodzisko Paskie, ktry stanowi rwnie lokalny orodek metalurgiczny,

 • 1399 ? pierwsza wzmianka o wsi, kiedy to wymieniany jest ksidz Jan ze Strzegowej. Wie od pocztku istnienia naleaa do dbr pilickich i razem z nimi dzielia swoj histori,

 • 1402 - wacicielk wsi bya Jadwiga, wdowa po Ottonie z Pilczy,

 • 1440 ? wzmiankowana przez Dugosza,

 • koniec XV w. ? budowa murowanego kocioa,

 • XVI w. - istniaa tu odkrywkowa kopalnia rudy elaza i srebra,

 • XVII w. - w jaskini wchodzcej w skad kompleksu grodziska na grze Grodzisko Paskie funkcjonowaa pracownia faszerza miedzianych solidw Jana Kazimierza,

 • XVIII w. - przebudowa kocioa w stylu barokowym, niektre rda podaj, e zosta rozbudowany w XVII w.

 • 1875 ? restauracja drewnianej dzwonnicy przy kociele,

 • 1939-45 - w rozlegych lasach strzegowskich, w okresie II wojny wiatowej dziaaa jedna z silniejszych grup partyzanckich,

 • 25/26 lipiec 1944 - noc z lasw strzegowskich odby si dywersyjny najazd na Wolbrom, rajd dywersyjny po III Rzeszy (Psiarskie - Rabsztyn - Bolesaw - Checho i powrt), wypady na koszary niemieckie w Zalesiu i Jaroszowcu,

 • 30 sierpie 1944 - w odwecie za dywersyjny najazd partyzantw Niemcy urzdzili obaw na oddzia ?Hardego?, ktry jednak wczeniej umkn,

 • 1956 - dobudowa poudniowej kaplicy w miejscowym kociele,Na zachd od wsi w kierunku Smolenia i Domaniewic wznosi si kompleks zalesionych i skalistych wzgrz Doliny Wodcej, ktra jest cenna zarwno krajobrazowo, przyrodniczo (stwierdzono wystpowanie naturalnych stanowisk rzadkich i chronionych rolin takich jak np. wawrzynek wilczeyko, jzycznik zwyczajny, zawilec wielkokwiatowy, bluszcz pospolity, nieyczka przebinieg czy kopytnik zwyczajny, w rdle w Czarnym Lesie k. Domaniewic reliktowy wypawek alpejski) jak i historycznie (grodziska, jaskinie, stanowiska archeologiczne). Miejsce to jest zaliczane do najpikniejszych na Wyynie Krakowsko-Czstochowskiej.

Z interesujcych tu miejsc naley wymieni m.in.:

 • Skay Zegarowe z reliktami fortyfikacji. Pierwsze od pnocnego-wschodu wzniesienie Doliny z charakterystycznym skalistym szczytem przypominajcym nieco ksztatem szczyt Giewontu co stao si symbolem gminy Wolbrom. Kilka metrw od dna doliny znajduje si ostroukowy otwr Jaskini Zegarowej (Zegar), a nad ni przy samym wierzchoku skay wejcie do Jaskini Jasnej. Ob. Skay Zegarowe objte s ochron jako pomnik przyrody. U stp pasma rozpoczyna tu swj bieg Dolina Wodcej, na dnie ktrej widoczne jest koryto pyncej okresowo rzeki.

 • Skaa Binik to pnocno-zachodni skraj pasma. Posiada trzy systemy jaskiniowe i relikt wieowej fortyfikacji. Najdusza z jaski twej grupy ska jest Jaskinia Psia (rdlana). Drugie miejsce pod tym wzgldem ale na pewno pierwsze pod ktem wartoci naukowej zajmuje Jaskinia Na Biniku (wg bada archeologicznych znaleziska dokonane podczas prac w 2005 r. s najstarszymi w Polsce ladami bytnoci czowieka!).

 • Gra Grodzisko Chopskie

 • Gra Grodzisko Paskie (462 m n.p.m.), liczne szczeliny, przejcia i kilka grot a na jej szczycie lady po przedhistorycznym grodzisku. Na jej szczycie zamontowano platform widokow a przejcie po ostacach umoliwiaj zamontowane acuchy i pomost nad urwiskiem skalnym
Dalej na poudnie od Doliny Wodcej w pobliu brzegu lasu w gbokim piaszczystym jarze pooone jest wywierzysko Dzdzenicy (opis przy wsi Domaniewice).

Na polach na zachd od Strzegowej w kierunku Doliny Wodcej wznosz si wzgrza Jamy (Jama) - pomnik przyrody z Jaskini Jasn w Strzegowej, a naprzeciw niej wzgrze Porednica z Jaskini Mroczn i kilkoma innymi mniejszymi jaskiniami. Interesujce s rwnie ostace Krzywo i Kyciowa Skaa.

(cz informacji podano w oparciu o http://www.it-jura.pl)

Sonda
Jak dowiedziae si o istnieniu tej strony?