Imieniny

28 Maja 2017
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Augustyn, German,
Jaromir, Priam,
Wiktor, Wiktoriusz,
Wilhelm, Wrocimir
Do konca roku zostalo 218 dni.
Szukaj
Home Strzegowa Historia i zabytki

Nasza wieś położona jest na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej w sąsiedztwie Doliny Wodącej. Przez wieś przebiega turystyczny szlak Partyzantów Ziemi Olkuskiej. a obok wsi zielony szlak Jaskiniowców.

Badania archeologincze prowadzone w minionych latach (w których sam admin w młodości brał udział ;-) odkrywają wspaniałą historię naszych ziem, a mianowicie:

 • ok. 500 tys. lat p.n.e. - jaskinię Na Biśniku zamieszkiwał człowiek przedneandertalski,

 

 • 80-40 tys. lat p.n.e. - przed jaskinią na Biśniku istniała konstrukcja stanowiąca osłonę wejścia do jaskini w formie szałasu,

 

 • 40-10 tys. lat p.n.e. - znaleziska z górnego paleolitu na Górze Grodzisko Pańskie,

 

 • 30 tys. lat p.n.e. - w Jaskini Jasnej odkryto ślady bytności ludności kultury oryniackiej, między innymi znaleźliśmy krzemienną siekierę,

 

 • ok. 4.500 - 1.650 lat p.n.e. - przed jasknią na Biśniku zamieszkiwała ludność zaliczana do kultury pucharów lejkowatych zaś na G. Grodzisko Pańskie zawędrowała wyspecjalizowana grupa producentów wyrobów z kamienia,

 

 • ok. 1650 lat p.n.e. - przed jaskinią na Biśniku zamieszkiwała ludność zaliczana do kultury ceramiki sznurowej,

 

 • ok. 1650-650 lat p.n.e. - ślady pobytu ludzi przed jaskinią na Biśniku,

 

 • ok. 650-400 r. p.n.e. - na Biśniku odkryto ślady bytności ludów kultury łużyckiej z okresu halsztackiego,

 

 • III-IV w. - obecność ludności kultury przeworskiej na Grodzisku Pańskim i Górze Biśnik,

 

 • 2 poł XIII w. - 1 poł. XIV w. - w rejonie Smolenia i Strzegowej funkcjonował silny system obronny w skład którego wchodziły zamek Smoleń, niedokończone umocnienia na Skałach Zegarowych, domniemana fortyfikacja wieżowa na Górze Biśnik i grodzisko na Górze Grodzisko Pańskie. W 1 poł. XIV w. wszystkie te budowle poza zamkiem w Smoleniu zostały unicestwione w wyniku pożaru, prawdopodobnie pełniąc ważną rolę podczas walk o tron krakowski między Władysławem Łokietkiem a Wacławem czeskim w 1300 r. Najsilniejszym punktem obrony tego systemu był gród na górze Grodzisko Pańskie, który stanowił również lokalny ośrodek metalurgiczny,

 

 • 1399 – pierwsza wzmianka o wsi, kiedy to wymieniany jest ksiądz Jan ze Strzegowej. Wieś od początku istnienia należała do dóbr pilickich i razem z nimi dzieliła swoją historię,

 

 • 1402 - właścicielką wsi była Jadwiga, wdowa po Ottonie z Pilczy,

 

 • 1440 – wzmiankowana przez Długosza,

 

 • koniec XV w. – budowa murowanego kościoła,

 

 • XVI w. - istniała tu odkrywkowa kopalnia rudy żelaza i srebra,

 

 • XVII w. - w jaskini wchodzącej w skład kompleksu grodziska na górze Grodzisko Pańskie funkcjonowała pracownia fałszerza miedzianych solidów Jana Kazimierza,

 

 • XVIII w. - przebudowa kościoła w stylu barokowym, niektóre źródła podają, że został rozbudowany w XVII w.

 

 • 1875 – restauracja drewnianej dzwonnicy przy kościele,

 

 • 1939-45 - w rozległych lasach strzegowskich, w okresie II wojny światowej działała jedna z silniejszych grup partyzanckich,

 

 • 25/26 lipiec 1944 - nocą z lasów strzegowskich odbył się dywersyjny najazd na Wolbrom, rajd dywersyjny po III Rzeszy (Psiarskie - Rabsztyn - Bolesław - Chechło i powrót), wypady na koszary niemieckie w Zalesiu i Jaroszowcu,

 

 • 30 sierpień 1944 - w odwecie za dywersyjny najazd partyzantów Niemcy urządzili obławę na oddział “Hardego”, który jednak wcześniej umknął,

 

 • 1956 - dobudowa południowej kaplicy w miejscowym kościele,Na zachód od wsi w kierunku Smolenia i Domaniewic wznosi się kompleks zalesionych i skalistych wzgórz Doliny Wodącej, która jest cenna zarówno krajobrazowo, przyrodniczo (stwierdzono występowanie naturalnych stanowisk rzadkich i chronionych roślin takich jak np. wawrzynek wilczełyko, języcznik zwyczajny, zawilec wielkokwiatowy, bluszcz pospolity, śnieżyczka przebiśnieg czy kopytnik zwyczajny, w źródle w Czarnym Lesie k. Domaniewic reliktowy wypławek alpejski) jak i historycznie (grodziska, jaskinie, stanowiska archeologiczne). Miejsce to jest zaliczane do najpiękniejszych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

Z interesujących tu miejsc należy wymienić m.in.:

 • Skały Zegarowe z reliktami fortyfikacji. Pierwsze od północnego-wschodu wzniesienie Doliny z charakterystycznym skalistym szczytem przypominającym nieco kształtem szczyt Giewontu co stało się symbolem gminy Wolbrom. Kilka metrów od dna doliny znajduje się ostrołukowy otwór Jaskini Zegarowej (Zegar), a nad nią przy samym wierzchołku skały wejście do Jaskini Jasnej. Ob. Skały Zegarowe objęte są ochroną jako pomnik przyrody. U stóp pasma rozpoczyna tu swój bieg Dolina Wodącej, na dnie której widoczne jest koryto płynącej okresowo rzeki.

 

 • Skała Biśnik to północno-zachodni skraj pasma. Posiada trzy systemy jaskiniowe i relikt wieżowej fortyfikacji. Najdłuższa z jaskiń twej grupy skał jest Jaskinia Psia (Źródlana). Drugie miejsce pod tym względem ale na pewno pierwsze pod kątem wartości naukowej zajmuje Jaskinia Na Biśniku (wg badań archeologicznych znaleziska dokonane podczas prac w 2005 r. są najstarszymi w Polsce śladami bytności człowieka!).

 • Góra Grodzisko Chłopskie

 

 • Góra Grodzisko Pańskie (462 m n.p.m.), liczne szczeliny, przejścia i kilka grot a na jej szczycie ślady po przedhistorycznym grodzisku. Na jej szczycie zamontowano platformę widokową a przejście po ostańcach umożliwiają zamontowane łańcuchy i pomost nad urwiskiem skalnym
Dalej na południe od Doliny Wodącej w pobliżu brzegu lasu w głębokim piaszczystym jarze położone jest wywierzysko Dzdzenicy (opis przy wsi Domaniewice).

Na polach na zachód od Strzegowej w kierunku Doliny Wodącej wznoszą się wzgórza Jamy (Jama) - pomnik przyrody z Jaskinią Jasną w Strzegowej, a naprzeciw niej wzgórze Pośrednica z Jaskinią Mroczną i kilkoma innymi mniejszymi jaskiniami. Interesujące są również ostańce Krzywość i Kyciowa Skała.

(część informacji podano w oparciu o http://www.it-jura.pl)

Komentarze (3)
korzenie rodzinne
3 sobota, 29 kwietnia 2017 18:12
Bodzia
Jadę tam jutro!Tam urodził się mój ojciec,którego rodzina wyemigrowała po wojnie na podkarpacie.Nic więcej nie wiem.Nie wiem gdzie leżą groby moich przodków.Nie ma nikogo kto mógłby mi cokolwiek powiedzieć.W połowie nie znam swojego pchodzenia .
oznaczenie szlaku doliny wodacej
2 poniedziałek, 12 września 2016 21:25
anna
Oznaczenie szlaku fatalne zgubilam sie
Wielka Wojna
1 piątek, 04 marca 2011 10:35
Ayahuasqueros
Witam

Nie zapominajmy o I Wojnie Światowej. W 1914r znajdowała się tutaj linia frontu, której relikty można jeszcze spotkac w pobliskich lasach.
Zainteresowanym na początek polecam książkę "Wielka Wojna na Jurze" Piotr Orman, Krzysztof Orman.

Dodaj swój komentarz

Imię:
Temat:
Komentarz:
Sonda
Jak dowiedziałeś się o istnieniu tej strony?